Dans 

Sağlıklı bir bedene sahip olmaları için dünyaca kabul görmüş teknikleri derslerde uygulama, hayal güçlerini özgürce kullanabilecekleri sevgi dolu ortamda beden dillerini kullanabilmeyi öğrenme, sene sonuna gelindiğinde ise bu kazanımları paylaşma başlıca amacımızdır. 

Hedefler 

• Beden dilini fark etme, 
• Çeşitli kavramları vücut diliyle ifade etme, 
• Vücut esnekliği sağlama ve el kol, bacak koordinasyonu geliştirme, 
• Kendi bedenlerini bir başka gözle keşfetme, 
• Estetik duruş ve dans çalışmaları ile sağlıklı bir bedene sahip olma başlıca hedeflerimizdir.