İngilizceDeha Koleji; öğrencilerin dinleme, okuma, yazma, konuşma ve eleştirel düşünme becerilerini kullanarak İngilizce dilini öğrenmelerini amaçlar. Deha Kolejindeki İngilizce programının hedefi; İngilizce’yi yazılı ve sözlü olarak akıcı bir biçimde kullanabilen, çeşitli yerli ve yabancı kaynaklı metinleri okuyabilen, bağımsız, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi gösterebilen öğrenciler yetiştirmektir.