BilgisayarGünümüzün gelişme ve çağı yakalama düşüncesinin en önemli gereksinimi olan bilgisayarı verimli bir şekilde kullanmak kaçınılmaz olmuştur. 

 

Bilgisayar dersinin amacı; geçmiş yaşantıları, bireysel farklılıkları ve olanakları ne olursa olsun bütün öğrencileri “bilgisayar okuryazarı” olarak yetiştirmenin yanında, bilişim teknolojilerini kullanırken etik ve sosyal değerler, tutumlar, güvenlik, sağlık, teknoloji okuryazarlığı konularını bilinçli olarak hayata geçirebilmelerini sağlamaktır. 

Bilgisayar derslerimiz, okul öncesi ve 1–4. sınıflar düzeyinde haftada birer ders saati yapılmaktadır.       

 

Öğrenme farklı ortamlarda gerçekleştiği zaman başarı daha da artmaktadır. Okulumuzdaki bilgisayar destekli eğitim, sadece bilgisayar derslerinde değil, diğer tüm derslerde de uygulanarak alanlar arası etkileşim sağlanır.

Akıllı Tahtalar

Bilgisayar ve projeksiyonların yanı sıra, derslerde kullanılan akıllı tahtalar öğrencilerin derse katılımını arttırır. Ders içi sunumların daha etkin yapılmasını ve işlenen derslerin akıllı tahta üzerinden bilgisayara kaydını sağlar.
Bu interaktif uygulama her ortamda öğrencinin bu bilgilere ulaşmasına olanak sağlar.