Yaratıcı Drama 

Gözlerimizi kapatıp, çocukluk yıllarımızı düşlediğimizde... oynadığımız oyunlar... oyuncaklar... oyun arkadaşlarımız... oyun alanlarımız... Neler neler geliyor aklımıza. Bu OYUN da neler mi var?

 

Enerji, heyecan, paylaşım, doğallık, dikkat, eğlence, yaratıcılık, rahatlık, mutluluk...

     

Bu nedenledir ki  OYUN,çocuk için özel ve vazgeçilmez bir andır..O’nun için Oyun,yemek,içmek,uyku gibi gereksinimlerden önce gelir.

    

Çünkü çocuk oynarken, yapar, dener, keşfeder, enerji, dikkat, algı ve yaratıcılığını yoğun olarak yaşar, özgüveni artar. Yaratıcı Drama yöntemi OYUN u araç olarak kullanır.

 

Yaratıcı Drama;

Bir konu, kavram, yaşantı veya olayın, çocuğun duygu, ,gözlem, yaşantı ve hayal gücünü kendi özgün yaratıcılığı ile doğaçlama ve oyunlardan faydalanarak ortaya koymasına imkân tanıyan bir grup çalışması , “yaşayarak öğrenme” yöntemidir. Yaratıcı drama yöntemi ile öğrenme alanlarının(görerek,işiterek,dokunarak,yaparak..) tamamı kullanıldığı için çocukta öğrenme daha etkin ve kalıcı olacaktır.

Bu çalışmalarda iyi-kötü, doğru-yanlış, başarılı-başarısız, yetenekli-yeteneksiz gibi yargılar yoktur. Bu yargıların olmaması, çocuğun kendini daha rahat ifade edebilmesine ortam sağlar. Önceden belirlenmiş yaratıcı drama uygulama ders planı; gelişmelere ve değişimlere açıktır.

Yaratıcı drama çalışması, o an yaşanır. Yılsonu gösterisine yönelik bir çalışma değil, alternatif bir eğitim yöntemidir, bir derstir.