Kayıt İşlemleriOkulumuz öğrenci kayıtlarında öncelikle Deha Anaokulu öğrencilerine kontenjan tanınmakta dışarıdan gelen öğrenciler için belli sayıda bir kontenjan ayrılmaktadır. Her öğrenci ‘Öğrenci Tanıma Programına’ katılmak zorundadır. “Öğrenci Tanıma Programı” öğrenciler için seçme-eleme amacıyla kullanılamaz. Rehberlik birimi tarafından koordine edilen program, öğrencilerin gelişim alanlarına göre, öğretmenleriyle birlikte önceden hazırlanmış kısa etkinliklerden oluşur. Toplam süre 20 dakika ile 40 dakika arasında değişmektedir.

Ön kayıt ve öğrenci tanıma programının uygulanmasından sonra, kesin kayıt tarihleri içerisinde, veli öğrenci işleri yetkilisi tarafından aranarak aday öğrencinin kesin kaydı gerçekleştirilmektedir. Kayıt yenileme tarihleri, okul ücretleri ve ödeme koşulları her yıl okulların kapanmasından bir ay önce yönetmeliğe uygun olarak okul yönetimi tarafından belirlenerek tüm velilere yazılı olarak duyurulmaktadır. Belirlenen tarihlerde veliler öğrenci kayıtlarını yenilemekle yükümlüdürler. Okul yönetimi belirlenen tarihlerde kaydı yenilenmeyen öğrencilerin kontenjanları saklı tutulmaz.