Branş DerslerimizÖğrencilerimizin spor, sanat ve kültür alanındaki becerilerini arttırarak çok yönlü gelişmelerini sağlamak onların akademik başarılarını da desteklemekte ve güçlendirmektedir. Akademik müfredatla paralel olarak geziler, söyleşiler, sergiler ve performans günleri düzenlenmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin sorumluluklarını yaşayarak görerek öğrenmeleri ve hatırlamaları, yaşamı tanımaları için sosyal sorumluluk projeleri yürütülmektedir.