MüzikMüzik dersleri Deha Kolejinde Orff öğretisi temel alınarak uygulanmaktadır. Orff öğretisi ritm dans odaklı entegre bir sistemdir. Dersler öğrencinin aktif katılımıyla uygulanmaktadır. Özel olarak dizayn edilmiş orff odasında öğrenciler kendilerini rahatça ifade etme olanağı bulmaktadırlar. 2. sınıftan itibaren her öğrenci bir enstrüman çalmaya yönlendirilmektedir. Öğrenciler;  piyano, flüt, keman, gitar ya da vurmalı enstrümanlardan birini seçer, solo ya da toplu halde enstrüman çalma çalışmaları yoluyla müzikal yeteneklerini geliştirirler.

Müzik programı, öğrencileri bir müzik aleti çalmaya, beste yapmaya yönlendirir ve onların çeşitli müzik türlerine ilişkin bilgi ve becerilerini artırmalarını sağlar. İlköğretim müzik dersi, müziği sevdirmek, temel müzik kavramlarını öğrenmelerine yardımcı olacak şarkılar, oyunlar ve danslar öğretmek, öğrencilerin sosyalleşmelerini ve müzik yoluyla kendilerini ifade etmelerini sağlamak üzerine odaklanılır.İlköğretimde, müzik kavramları ve simgeleri öğrenilir, ayrıca müzik teknolojisi programa dahil edilir. Öğrenciler, müziğin duyguları, düşünceleri ve tecrübeleri paylaşmaya yarayan, toplumsal ve kültürel sınırları aşan bir anlatım yolu olduğunu öğrenirler.