Görsel SanatlarÖğrencilerimizin yaratıcılıklarını özgünlüklerini bozmadan geliştirip, bilerek, anlayarak, estetik ilkeler içerisinde çalışmalar üretmesini sağlamak ve bunun yanısıra, evrensel değerlere sahip, güncel sanat etkinliklerine de duyarlı bireyler yetiştirme felsefesiyle yola çıkan Sanat Bölümü, her türlü malzemeden yararlanarak bireysel ve grup çalışmaları ile yaratıcılığı geliştirmeyi hedefliyor.

 

Okulumuzdaki Görsel Sanat eğitimi ile görsel algısı gelişmiş, kendini sanatsal yollarla ifade edebilen, içinde yaşadığı kültürü tanıyan, öğrenen, koruyan ve gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu üstlenen, dünya kültür mirasına saygılı, yaratıcı ve yapıcı bireyler yetiştirilmesi hedeflenir. Öğrencilerin bulundukları yaş düzeyinden başlayarak bütün yaşamları boyunca temel bir kazanım olarak kendilerini ifade etme yollarını keşfetmeleri sağlanır.

 

Sanat eğitimi sürecinde öğrenciler teorik olarak  bilgilendirilir, düşündürülür, konuşturulur, ardından uygulama gerçekleştirilir. Konu ve teknik ile ilgili görsel materyaller incelenir. Müze ve galeri ziyaretleri gerçekleştirilir.  

 

Görsel sanatlar derslerinde: temel resim bilgisi, renkli resim teknikleri, dekoratif el sanatları, baskı teknikleri, kolaj tekniği, vitray, ebru, mozaik, seramik, üç boyutlu çalışmalar, sanat eseri inceleme ve yorumlama çalışmaları sınıf düzeylerine göre uygulanmaktadır.