Kurumsal 

İlköğretim:
 
Deha’nın eğitim felsefesi: “Her çocuğun içinde potansiyel bir deha vardır” düşüncesi ile hareket eden Deha Koleji, akademik başarıyı yakalarken çocukların sosyal-duygusal gelişimlerini de beslemekte, özgüveni gelişmiş, potansiyellerini en üst seviyede kullanan mutlu bireyler yetiştirmektedir. Deha Koleji ‘Butik Okul’ anlayışıyla her çocuğun bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurmakta öğrencilerin birebir tanınmasına ve ihtiyaçlarına zamanında ve doğru cevap verilmesine olanak sağlamaktadır. Deha Çocukları yaşayarak, yerinde görüp deneyimleyerek, bilimsel, tutarlı ve güvenilir bilgiye ulaşmakta, öğrenme sürecine aktif olarak katılım sağlamaktadır.
 
 
 
 
Hazırlık Sınıfı
 
Hazırlık sınıfımız olarak ilk hedefimiz öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarını doğru bir şekilde tamamlamalarını sağlamak ve onları ilköğretim sürecine hazırlamaktır. Hazırlık sınıfı olarak nitelendirdiğimiz bu yaş grubu, kitap ve kalem kullanma, çizgileri doğru yönde çizme, satır aralıklarını kullanabilme, kavramlar ve matematik becerileri kazanmaktadır. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları çocuğu ilköğretime hazırladığı gibi kavram gelişimine de yardımcı olur. El-göz koordinasyonu ile ilgili becerisini geliştirecek çizgi çalışmaları, nesneler  ve  rakamlar  arasındaki ilişkileri  kavrama için eşleştirme çalışmaları  yaptırılmaktadır. 6 yaş sınıfımızdaki Akıllı Tahta sistemi ile okuma-yazma hazırlık çalışmaları desteklenmektedir. Ayrıca ikinci dönem kılavuz çizgili el yazısı defterlerinde el yazısı çalışmalarına başlanmakta ve ilköğretime başlama sürecinde öğrencilerimiz avantajlı bir gelişim düzeyine getirilmektedir.
 
 
 
Yabancı Dil Eğitimi
 
Deha Kolejinde İngilizce yabancı bir dil olarak görülmemektedir. İngilizce öğretiminin amacı; İngilizce'yi ana dilleri kadar iyi kullanabilmelerini, kendilerini başka bir dille ifade edebilmelerini yaratıcı ve eleştirel düşünebilmelerini, mümkün kılmaktır. Deha Kolejinde İngilizce dersleri, öğrenci merkezli, aktif katılıma olanak sağlayan bir yapıda sürdürülmektedir. Her öğrencinin seviyesi ve ihtiyaçları göz önünde tutularak program hazırlanmakta ve her öğrenci hedeflenen düzeye ulaşmaktadır.
 
 
 
                II. DİL
 
Deha Koleji olarak öğrencilerimiz 1. yabancı dil olan İngilizcenin yanında 3. sınıftan itibaren seçmeli olarak ikinci yabancı dili öğrenmektedir.