Diğer HizmetlerimizHer yaşta önemli olan sağlıklı beslenme özellikle çocukluk çağında daha fazla önem taşımaktadır. Sağlıklı beslenme alışkanlığı çocukluk çağında edinilen ve yavaş yavaş yaşam biçimi halini alan bir alışkanlıktır. Sağlıklı beslenme alışkanlığını kazanmasında okullara büyük görev düşmektedir. İleride birer yetişkin olduklarında kazandıkları bu bilinç onlar için en büyük kazanç olacaktır.
 
            Deha Kolejinde Yemek listesi bir uzman bir komisyon tarafından taslak menü halinde hazırlanır. Beslenme uzmanının kalori ve protein hesabı kontrolünden sonra son halini alarak, velilere ulaştırılır. Öğrenciler yemeklerini yemek salonunda öğretmenleriyle birlikte yerler. Her çocuk yiyeceği miktarda yemeği kendi tabağına almakla ve bitirmekle sorumludur. Çocuklar, değişik yiyecekleri tatmaya yönlendirilir; ancak zorlanmaz. Aynı sistemin evde de devamı, çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmalarında etkili olacaktır. Öğrencilerimizde hazır gıda bilinci oluşmaması ve sağlıksız beslenmemeleri adına okulumuzda kantin bulunmamaktadır.